Realizácia plochej strechy na rodinnom dome - Stará Ľubovňa 2022

Plochá strecha na rodinnom dome - Snina 2022

Stanica cestného turistického vláčika - Zemplínske Hámre 2021Plochá strecha- bytový dom Zborov 2021


Plochá strecha- bytový dom Humenné 2021


Realizácia plechovej strechy-nová strecha po požiari, Domaša 2021


Oprava strešného plášťa MŠ Azovska 1, Košice 2021


Oplechovanie- Kaštieľ Humenné 2021Realizácia plechovej strechy


Jánošík- Kolonica


Realizácia škridlovej strechy- bytový dom Košice