„Naša spoločnosť realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou“

01.01.2023

Názov projektu: Rozvoj zručností zamestnancov spoločnosti DCL Partner, s.r.o.

Dátum zahájenie realizácie projektu: 01. 01. 2023

Popis projektu: Hlavným zámerom predkladaného projektu je zvyšovanie zručností vlastných zamestnancov na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce prostredníctvom teoretických a praktických školení v oblasti stavebnej výroby – realizácia striech.